Säännöt

Kilpailun kulku

Kansainvälinen Kaija Saariaho -urkusävellys­kilpailu julistetaan avatuksi 26.3.2020 ja kilpailu­teosten jättöpäivä on 29.10.2022. Tuomaristo valitsee 1.5.2023 mennessä kaksi konserttoa sinfonia­orkesterille ja uruille, kahdesta kuuteen teosta kamariorkesterille ja uruille sekä kahdesta kuuteen soolo­urku­teosta jotka saavat kanta­esityksensä vuoden 2024 aikana Musiikkitalon konserteissa konsertti­salin uusilla uruilla. Konsertot sinfonia­orkesteri­lle ja uruille esittää niin ikään salissa konsertoivat urkurit yhdessä salin pääkäyttäjien, Helsingin Kaupungin­orkesterin ja Radion Sinfonia­orkesterin kanssa. Teoksia kamari­orkesterille ja uruille tulevat esittämään suomalaiset kamari­orkesterit. Soolo­urku­teokset esittää salissa konsertoivat artistit, joiden nimet julkistetaan myöhemmin.

Kilpailun säännöt

1.

Kilpailussa on kolme sarjaa: a) konsertot sinfoniaorkesterille ja uruille, b) teokset kamariorkesterille ja uruille sekä c) soolourkuteokset.

2.

Osallistumisoikeus on kaikilla säveltäjillä kansallisuuteen katsomatta ilman ikärajaa. Kilpailuun voi osallistua vain yhdellä teoksella per sarja. Kilpailija voi halutessaan osallistua kaikkiin sarjoihin.

3.

Soolourkuteosten ja teoksen kamariorkesterille ja uruille kesto on noin 15 minuuttia. Konserton sinfoniaorkesterille ja uruille kesto on 20–30 minuuttia. Partituuriin on merkittävä säveltäjän arvioima kesto.

4.

Teoksen pitää olla ennen julkaisematon, ja sen esittäminen on kielletty ennen Musiikkitalossa mahdollisesti tapahtuvaa kantaesitystä.

5.

Kunkin teoksen on oltava ominaisuuksiltaan sellainen, että sen esittäminen on mahdollista Musiikkitalon uusilla uruilla. Teoksessa on huomioitava myös sen soitettavuus muilla uruilla. Kun sävellyksessä käytetään ainoastaan Musiikkitalon uruille ominaista tekniikkaa, on kyseiset kohdat sävellettävä joko ossiana tai ne on pystyttävä jättämään pois siinä tapauksessa, että teos esitettäisiin soittimella, jolla samanlaisia teknisiä ominaisuuksia ei ole.

6.

Konserttosarjassa sinfoniaorkesterille ja uruille etsitään konserttoja isolle sinfoniaorkesterille. Sävellykset saavat olla suurimmillaan 3333 4331 T+2 hrp pno strs (14-12-10-8-7). Lisäksi teoksessa saa hyödyntää elektroniikkaa. Mikäli kokoonpano poikkeaa näistä rajoista, teos hylätään. Teoksissa kamariorkesterille ja uruille saa käyttää enimmillään sinfonietan kokoonpanoa 2222/2200/01/0/archi sekä elektroniikkaa.

7.

Orkesteriteoksissa saa käyttää kapellimestaria.

8.

Osallistumismaksu, riippumatta osallistuuko yhteen, kahteen tai kolmeen sarjaan, osallistujaa kohti on 50 euroa. Maksu pitää maksaa ennen kilpailuteoksen postittamista ja kuitti maksusta on toimitettava samassa yhteydessä kuin kilpailuteoskin. Mikäli osallistumismaksu on maksamatta tai maksettu jälkikäteen, teos hylätään kilpailusta.

9.

Nimimerkillä varustetut valmiit partituurit / nimimerkillä varustettu valmis partituuri on lähetettävä Musiikkitalon säätiölle sähköisenä siten, että lähetys on postitettu viimeistään 29.10.2021 kello 15. Printattuja kilpailuehdotuksia ei käsitellä, ja myöhässä toimitetut partituurit hylätään kilpailusta. Kilpailijan on varmistettava, että teoksesta ei käy ilmi säveltäjä. Kilpailuteos on varminta printata ja skannata, jotta tiedoston metatiedoissa ei näy tekijän nimi. Sähköpostiviestin erillisessä liitteessä toimitetaan kuitti osallistumismaksusta sekä vapaamuotoinen ilmoittautumiskaavake, johon merkitään seuraavat tiedot: nimimerkki, teoksen nimi, säveltäjän nimi, ikä, sukupuoli, postiosoite, puhelinnumero suuntanumeroineen, mahdollinen sähköpostiosoite, tieto kansallisuudesta sekä allekirjoitus, jolla säveltäjä sitoutuu noudattamaan kilpailun sääntöjä ja tuomariston ratkaisuja. Samalla säveltäjä vakuuttaa, että teosta tai sen osia ei ole esitetty aiemmin. Materiaalin on oltava selkeästi kirjoitettu. Kilpailuorganisaatio varmistaa, että jury käsittelee teokset nimettöminä.

10.

Säveltäjä sitoutuu toimittamaan esityksiä varten orkesterimateriaalin. Materiaalin on oltava orkestereiden käytössä 6 kuukautta ennen esitystä.

11.

Konserttojen sinfoniaorkesterille ja uruille palkintosumma on 12 000 euroa per sävellys. Teosten kamariorkesterille ja uruille, sekä soolourkuteosten palkintosumma on 5 000 euroa per sävellys. Palkinnoille anotaan verovapaus. Kilpailuun pyritään saamaan lisäksi eri tukijatahojen myöntämiä tunnustuspalkintoja. Kilpailun tuomaristolla on oikeus jakaa palkinnot myös toisin.

12.

Kilpailun järjestäjä pidättää itsellään oikeudet kantaesittää voittaneet teokset vuonna 2023. Tekijänoikeudet jäävät säveltäjille. Kilpailun järjestäjällä on oikeus radioida, äänittää, kuvanauhoittaa, televisioida, filmata ja valokuvata esityksiä sekä tehdä niistä ääni- tai kuvatallenteita. Kilpailuun osallistuneista teoksista taltioidaan partituurikopiot Kansainvälisen Kaija Saariaho -sävellys­kilpailu­toimikunnan arkistoon. Partituurikopioita ei palauteta takaisin säveltäjille. Kaikille kilpailijoille ilmoitetaan henkilökohtaisesti kilpailumenestyksestä.

13.

Tuomaristo voi olla palkitsematta teoksia, jos kilpailun taso ei ole riittävän korkea.

14.

Kilpailukanslian osoite, johon kilpailuteokset postitetaan, on
Kansainvälinen Kaija Saariaho -urkusävellyskilpailu
info@urutsoimaan.fi

Näiden sääntöjen alkuperäiskieli on suomi. Mahdolliset ristiriitaisuudet ratkaistaan suomenkielisten sääntöjen pohjalta.

Ilmoit­tautu­minen ja kilpailu­työn palautus

Kilpailu avataan 27.3.2020.

Ilmoittautuminen päättyy 29.10.2022.

Tuomaristo valitsee 1.5.2023 mennessä kaksi konserttoa sinfonia­orkesterille ja uruille, kahdesta neljään teosta kamari­orkesterille ja uruille sekä kahdesta kuuteen soolo­urku­teosta jotka saavat kanta­esityksensä vuoden 2024 aikana.