Genom sin donation på en miljon euro har kompositören Kaija Saariaho möjliggjort Musikhusets orgelprojekt. Ett arv ligger till grund för donationen. Andra parter följde efter med ytterligare finansiering. Saariaho berättar varför projektet är viktigt för henne.

”Varje stor konsertsal av toppkvalitet behöver en orgel. Och det gör också Musikhuset i Helsingfors. Det har skrivits många viktiga verk inom den västerländska orkestermusiken där orgeln spelar en central roll. Musikhuset kunde inte få en orgel till invigningen 2011 på grund av pengabrist.

Under årens lopp har jag följt försöken att skaffa en orgel till huset. Till slut beslutade jag mig för att donera pengar för att projektet skulle kunna ros i hamn.

En orgel kostar en massa pengar. För att bygga en orgel krävs enorma kunskaper och hantverkskunnande. Materialen är dyrbara och håller länge, för en orgels ålder mäts i århundraden.

Jämfört med människan har orgeln evigt liv.”

En oersättlig orgel

”Vi har en sal där två topporkestrar spelar varje vecka, och det är synd att inte kunna få lyssna på viktiga delar av repertoaren.

Det att man vanligen ersätter orgeln i orkesterverk för orgel med elorgel urholkar verket och tar ifrån det den karaktär som kompositören har skapat. Ett elektroniskt instrument förändrar musikens klang påtagligt.

När orgeln byts ut mot ett elektroniskt instrument håller konserten inte längre samma nivå. Andra instrument i en klassisk orkester byts ju inte heller ut mot syntar.”

Nya möjligheter

”Att däremot bygga traditionella orglar med modern teknik har skapat helt nya möjligheter. Den nya tekniken gör det möjligt för organisten att för första gången sitta på scenen inför publiken. De moderna orglarna har alltid ett flyttbart spelbord som är kopplat till huvudinstrumentet. För första gången kan man nu följa organistens spelande på flera klaviaturer och på orgelpedalen.

Publiken får inte bara lyssna på högklassig orgelmusik och kan dessutom se hur organisten eller hans assistent byter orgelstämmor under tiden som verken spelas.”

Mer än bara kyrkomusik

”Ett annat skäl för min donation är att visa upp den rika orgelmusikproduktion som finns. För den västerländska musiken är orgeln ett betydelsefullt instrument, som de flesta finländare förknippar med kyrkan. När orgeln klingar i konsertsalen framstår den som ett självständigt instrument. Det har komponerats en stor mängd verk för orgel, som sällan spelas i kyrkan och som därför förblivit okända för största delen av publiken.

Orgeln är ett rikt instrument som har inspirerat kompositörer och organister i flera århundraden. Den nya orgeln kommer att i fortsättningen även inspirera finländska musiker och kompositörer.

Jag spelade själv orgel under studietiden och jag känner ganska väl till orgelmusiken, men det är i sig inget skäl för min donation. Framför allt anser jag att orgeln är en viktig del av vårt musikarv.

Jag ville också berika det framtida finländska musiklivet i en tid där stödet för kulturen ständigt dras åt och skärs ned. Det finns alltför många beslutsfattare som inte fattar att en livskraftig kultur är grunden för hela samhällets välbefinnande.”

Kaija Saariaho (f. 1952) är en av Finlands mest kända nutida kompositörer. Saariaho fungerar som beskyddare av Musikhusets orgelprojekt.