Donationer och finansiering för inköp och byggande av orgel

Kaija Saariaho (1.000.000 €)

Jane och Aatos Erkkos stiftelse (500.000 €)

Svenska litteratursällskapet i Finland Fredrik Pacius minnesfond (500.000 €)

Jenny ja Antti Wihurin rahasto (300.000 €)

Suomen Kulttuurirahasto (300.000 €)

Svenska kulturfonden (100.000 €)

Pro Musica (26.000 € för att dra i gång informationskampanjen och bygga en hemsida för projektet)

 

Huvudaktörer:

Helsingfors stad (500.000 €)

Undervisnings- och kulturministeriet (500.000 €)

YLE (500.000 €)

Den nationella insamlingen är inriktad på skapande av orgelmusik och evenemang namngivna orgelpipor och donatorer. Listan uppdateras en gång i veckan:

Juuri lahjoittaneen nimi ensimmäisenä

Etunimi, Sukunimi, paikkakunta

Organisaatio

Järjestö ry

Oy Yritys Ab

Etunimi, Sukunimi, paikkakunta

Organisaatio

Järjestö ry

Oy Yritys Ab

Etunimi, Sukunimi, paikkakunta

Organisaatio

Järjestö ry

Oy Yritys Ab

När du har gjort din donation kan du skriva ut och fylla i nedanstående dokument. Spara det eller ge bort det som minne av deltagandet i detta historiska projekt!