Kaija Saariaho

Kaija Saariaho (f. 1952) är en av Finlands mest kända finländska nutida kompositörer. Hon fungerar som beskyddare av Musikhusets orgelprojekt.
Hennes breda produktion består av vokalmusik, fyra operor, kammarmusik samt ett flertal symfonier komponerade för olika symfoniorkestrar. Saariaho har bott i Paris sedan 1984.
Kaija Saariaho har donerat en miljon euro för inköp av orglar. Varför? Titta på videon med Kaijas hälsning.