Urut Q&A

Hur ska orgeln finansieras?

Orgelprojektet drogs igång i och med Kaija Saariahos donation på en miljon euro. Övriga finansiärer är Jane och Aatos Erkkos stiftelse (500 000 €), Svenska litteratursällskapet i Finland Fredrik Pacius minnesfond (500 000 €), Jenny ja Antti Wihurin rahasto (300 000 €), Suomen Kulttuurirahasto (300.000 €), Svenska kulturfonden (100.000 €), Pro Musica (26.000 € för att dra igång informationskampanjen och bygga en hemsida för projektet). Vidare inväntas beslut från: Helsingfors stad, undervisnings- och kulturministeriet och YLE.

Vad är syftet med kampanjen och vad ska donationerna användas till?

För att fira deklarationen om orgelanskaffningen har Stiftelsen Musikhuset i Helsingfors dragit igång en donationskampanj, vars mål är att samla in 200 000 euro. Summan ska användas för att ta fram en orgelrepertoar för Musikhuset och arrangera evenemang som kretsar kring orgelmusiken.

Varför införskaffar man först nu en orgel? Varför byggdes den inte tidigare?

Redan på planeringsstadiet och när man byggde konsertsalen i Musikhuset fanns en plats avsedd för en riktig orgel. Resurserna räckte dock inte till för att bygga en orgel, och hittills har man spelat på en elorgel i konsertsalen.

Vadå, allas gemensamma orgel?

Orgelmusiken innehar en stark och respekterad position, och de allra bästa organisterna spelar på de allra finaste orglarna på sina turnéer runt om i världen. Musikhusets nya orgel lyfter Helsingfors och Finlands profil på detta område och ger även våra inhemska organister chansen att utveckla sin skicklighet och gå vidare i sina karriärer.

Musikhuset har redan 3 orglar, varför behövs det en till?

I konsertsalen har man hittills spelat på en elorgel. I Organo på Musikhuset finns 3 orglar, men de är avsedda för att öva på och används vid mindre konserter. De befintliga orglarna utgörs av olika orgeltyper.

När får Musikhuset sin nya orgel?

Anbudsförfarandet för att bygga orgeln drogs genast igång efter att projektet hade publicerats den 11 december 2017. Det kommer uppskattningsvis att ta ett par år för den ännu okända tillverkaren att planera och bygga den nya orgeln. Sammanlagt uppskattas projektet att ta 4–6 år.

Varför vill Saariaho donera till en orgel?

Kaija Saariaho är en av de mest kända finländska nutida kompositörerna. För henne är orgelmusiken en viktig konstform, inte bara professionellt utan även personligen. Med sin donation ville hon lyfta Musikhusets profil till den nivå det förtjänar.