Pekka Kauranen

Det har alltid saknats något väsentligt i Musikhuset i Helsingfors. Men det här håller nu på att rättas till.

Musikhuset ska få en splitterny orgel till konsertsalen. Ursprungligen var det tänkt att orgeln skulle stå färdig i konsertsalen till invigningen i augusti 2011. Det blev inte så, utan man har ända tills nu spelat på en elorgel i konsertsalen.

“Musikhuset har på sätt och vis varit ofullständigt under de här åren”, säger verkställande direktören för Musikhuset i Helsingfors Ab, Pekka Kauranen.

“För sex år sedan saknades det pengar för att bygga en orgel. Inte heller hade man pengar till medieväggen. Men nu börjar det hända saker!”

Om den ursprungliga planen vittnar det tomma utrymmet bakom det silverfärgade draperiet i konsertsalen som är reserverat för en orgel. Nu är orgeln på gång i alla fall. Vad är det som har förändrats? Svaret står en välkänd finländsk kompositör för.

“Utan Kaija Saariaho hade det inte varit möjligt att beställa och bygga en så dyr och fin orgel i Musikhuset. Hon kontaktade organisationen och donerade en miljon euro till projektet.”

Kaija Saariaho, som bor i Paris, är en av de mest kända finländska nutida kompositörerna. För henne är orgelmusiken en viktig konstform, inte bara professionellt utan även personligen. För Saariaho var ett kriterium för orgelbygget viktigare än alla andra. Man fick inte bygga en billig orgel av dålig kvalitet. Endast det bästa var gott nog.

Donationskampanjen säkrar orgelmusiken i framtiden

Orgelprojektet har fått pengar från flera olika meddonatorer. Utöver detta bedriver Stiftelsen Musikhuset i Helsingfors en donationskampanj där var och en kan stödja orgelmusiken.

“Vi vill inte ha en orgel som det inte spelas på. Villkoret att orgeln ska vara i aktivt bruk står inskrivet i det avtal som har upprättats med finansiärerna”, betonar Kauranen.

“Man ska spela på orgeln och komponera för den. Och nu har vi råd att låta bygga den. Med kampanjen som är öppen för alla vill vi ha med oss människor i orgelmusikens glada anda.

Donationskampanjen Låt orgeln klinga för att stödja orgelmusiken siktar på att samla in 200 000 euro. Som ett kul mervärde kan varje donator välja att köpa en av de 7 000 orgelpiporna – i sitt eget eller någon närståendes namn. På så sätt kan man göra en donation i form av en minnesvärd gåva.

De medel som samlas in genom donationskampanjen har framför allt som syfte att säkerställa att orgeln används och att det ska komponeras musik för den även i fortsättningen. Utöver detta ska pengarna gå till evenemang runt omkring orgeln och orgelmusiken, exempelvis orgelveckor, olika festivaler och söndagsmatinéer.

“Traditionellt har söndagskonserter varit en utmaning för Musikhuset på grund av kostnader för arbetsgivaren. Genom medborgarinsamlingen kan vi till exempel finansiera orgelmatinéer på söndagarna, då salen normalt står tom.

Orgeln kommer också att locka de bästa konsertorganisterna att komma och spela i konsertsalen. Från Finland såväl som från utlandet.

Orgeln kommer på plats genom samarbete

Ett långsiktigt samarbete kommer att ske mellan många olika parter. Serviceaktiebolaget Musikhuset i Helsingfors Ab ansvarar för driften och underhållet av orgeln. Serviceaktiebolaget organiserar också tjänsterna i Musikhuset, av vilka en stor del är upphandlade. Dessutom hyr Musikhuset i Helsingfors Ab ut outnyttjade utrymmen till externa hyresgäster. Användningen av orgeln debiteras inte separat utan den betraktas som en fast installation i salen. Precis som det var planerat från början.

Fastighetsaktiebolaget Mannerheimvägen 13a ansvarar själv för den offentliga upphandlingen, beställningen och uppförandet av orgeln.

De medel som samlas in genom kampanjen går till Stiftelsen Musikhuset i Helsingfors, som ansvarar för donationskampanjen och kontrolleras av Helsingfors stad. Stiftelsen använder medlen för att bevilja stipendier för orgelmusikprojekt, beställa musikverk och finansiera musik som beställs av orkestrarna.

Siktet inställt på invigning under jubileumsåret

Efter planeringsprocessen inleds upphandlingen av orgeln. Efter avslutat anbudsförfarande kommer det uppskattningsvis att ta ett par år för den ännu okända tillverkarens fabrik att planera och bygga den nya orgeln.

När orgeln är färdig transporteras den till stora musiksalen i Musikhuset där den installeras. Det krävs en byggnadsteknisk förnyelse av utrymmet för att kunna ta in ett så stort instrument. Utöver detta ska instrumentet regelbundet justeras och stämmas på sin nya plats.

“Det går inte att ge någon exakt tidsplan på grund av arbetets omfattning. Man uppskattar att projektet kommer att ta 4–6 år. Självklart hoppas vi att allmänheten ska få komma och lyssna på det första verket spelas på den nya orgeln hösten 2021, när Musikhuset firar sitt 10-årsjubileum”, säger Kauranen.