Musikhusets stiftelse

Verksamhet

Syftet med Stiftelsen Musikhuset i Helsingfors är att främja, vårda och lyfta fram en bred musikkultur, huvudsakligen inom ramen för Musikhuset. Stiftelsen beviljar bidrag och stipendier för aktiviteter och projekt som är i linje med dess syfte. Stiftelsen är inte vinstdrivande. Ordförande för stiftelsen är Helsingfors stads vice borgmästare Paavo Arhinmäki och som ombud fungerar projektchef Kaisa Näreranta.

Bakgrund

Syftet med Stiftelsen Musikhuset i Helsingfors, som grundades 2009, är att främja, vårda och lyfta fram en bred och mångsidig musikkultur, huvudsakligen inom ramen för Helsingfors Musikhus. Stiftelsen beviljar bidrag och stipendier för aktiviteter och projekt som är i linje med dess syfte. Stiftelsen är inte vinstdrivande. De bidrag som stiftelsen delar ut härrör i huvudsak från donationsmedel, där den största donationen är de 1 000 000 euro som skänktes av stiftelsen Pro Musica 2010. Syftet med bidragsverksamheten är att se till att Musikhuset kan erbjuda ett variationsrikt musikutbud samt att sänka trösklarna för olika artister och olika slags publik.

Kontaktinformation

Musikhusets Stiftelse
c/o Kaisa Näreranta
Mannerheimvägen 13 a
00100 HELSINGFORS
FINLAND
kaisa.nareranta@musiikkitalonsaatio.fi
p. 020 707 0438
FO-nummer: FI22886076

Tiedotteet

Musikhuset får Europas största konsertsalorgel

Planerna för Musikhusets i Helsingfors nya konsertsalsorgel har offentliggjorts. I enlighet med det internationella anbudsförfarandet och ...

Musikhusets konsert­orgel förgylls av en internationell orgel­kompositions­tävling

Stiftelsen Musikhuset i Helsingfors anordnar en internationell orgel­kompositions­tävling. Med kompositions­tävlingen vill vi sätta guldkant på Musikhusets ...

Tapahtumat

Sorry, we couldn't find any posts. Please try a different search.