Orgel­kompositions­tävlingen

Den internationella Kaija Saariaho-orgel­komposition­stävlingen förgyller ibruktagandet av den nya och ej tidigare skådade Rieger-konsertsalsorgeln i Helsingfors Musikhus konsertsal.

Tävlingens syfte är att få fram nya och intressanta kompositioner för soloorgel och konserter för orgel och orkester samt främja samarbetet mellan organister, kompositörer och orkestrar. Tävlingen innehåller tre serier: konserter för orgel och symfoniorkester, kammarorkesterverk samt soloverk för orgel.

De nya verken kommer att klinga på konserter under hela 2024, orgelns invigningsår. Konsertverken framförs av Helsingfors stadsorkester och Radions symfoniorkester tillsammans med en konsertorganist. Kammarorkesterverken och soloverken framförs av konserterande ensembler och musiker vilkas namn kommer att offentliggöras senare.

Ytterligare information från tävlingskansliet: kaisa.nareranta@musiikkitalonsaatio.fi

Välkomna och lycka till!

VIKTIGA DATUM

Tävlingen öppnar 27.3.2020.

Tävlingsverkens inlämningsdag 29.10.2022.

Senast 1.5.2023 väljer juryn ut två konserter för orgel och symfoniorkester, två till fyra verk för kammarorkester och orgel samt två till sex soloverk för orgel vilka kommer att uruppföras under 2024.