Deltagande

Anmälan och inlämning av tävlingsbidrag

Anmälan sker till info@urutsoimaan.fi. Ange Internationella Kaija Saariaho-orgelkompositionstävlingen på ärenderaden.

Deltagaravgiften, oavsett om man deltar i en, två eller tre serier är 50 euro per deltagare. Avgiften måste betalas innan tävlingsverket skickas in och kvitto på betalningen ska lämnas in i samband med tävlingsverket.  Om deltagaravgiften inte har erlagts, eller om den har erlagts i efterskott förkastas tävlingsverket.

Tävlingskansliets adress, dit tävlingsverken ska skickas, är info@urutsoimaan.fi

Under rubriken: “Internationella Kaija Saariaho-orgelkompositionstävlingen”.

De med pseudonym försedda färdiga partituren eller det med pseudonym försedda färdiga partituret ska skickas elektroniskt till Musikhusets stiftelse så att det framgår att försändelsen är avsänd senast klockan 16 den 29 juli 2022.

Utskrivna tävlingsbidrag tas inte emot och för sent avsända partitur förkastas. Den tävlande måste säkerställa att det inte framgår vem som har komponerat verket.

Tävlingsverket ska skrivas ut och skannas in på ett sådant sätt att uppgifter om kompositörens namn inte framgår av filens metainformation.

I en särskild bilaga till e-postmeddelandet skickas kvittot på deltagaravgiften samt en fritt utformad anmälningsblankett där följande uppgifter anges: verkets namn, kompositörens namn, ålder, kön, postadress, telefonnummer inklusive riktnummer, eventuell e-postadress, information om medborgarskap samt en underskrift med vilken kompositören förbinder sig att iaktta tävlingens regler och juryns beslut. Samtidigt försäkrar kompositören att verket eller delar av verket inte har framförts tidigare.

Materialet måste vara klart och tydligt skrivet. Tävlingsorganisationen säkerställer att verken behandlas anonymt av juryn.

VIKTIGA DATUM

Tävlingen öppnar 27.3.2020.

Tävlingsverkens inlämningsdag 29.10.2022.

Senast 1.5.2023 väljer juryn ut två konserter för orgel och symfoniorkester, två till fyra verk för kammarorkester och orgel samt två till sex soloverk för orgel vilka kommer att uruppföras under 2024.