Kontaktuppgifter

Ytterligare uppgifter fås från tävlingskansliet: kaisa.nareranta@musiikkitalonsaatio.fi

Följ oss på sociala medier: #PlaytheOrgan

Med stöd av

Orgelkompositionstävlingen arrangeras av Musikhusets Låt Orgeln Klinga rf tillsammans med Stiftelsen Musikhuset. Orgelkompositionstävlingen finansieras av Alfred Kordelins stiftelse.

VIKTIGA DATUM

Tävlingen öppnar 27.3.2020.

Tävlingsverkens inlämningsdag 29.10.2022.

Senast 1.5.2023 väljer juryn ut två konserter för orgel och symfoniorkester, två till fyra verk för kammarorkester och orgel samt två till sex soloverk för orgel vilka kommer att uruppföras under 2024.