Mixtur

Klangen av ett flertal pipor som ljuder samtidigt. Orgelns vanligast förekommande flerkoriga orgelstämma, praktfull och klar. Bland dessa finns även solostämmor, där man genom de tillsammans klingande intervallerna får olika klangfärger.

500,00