Mixtur

Klangen av ett flertal pipor som ljuder samtidigt. Orgelns vanligast förekommande flerkoriga orgelstämma, praktfull och klar. Bland dessa finns även solostämmor, där man genom de tillsammans klingande intervallerna får olika klangfärger.

Så här deltar du
  1. Efter knappklicket förs du vidare till nätbanken, via vilken donerar din valda orgelpipa.
  2. Efter betalningen blir du tillfrågad om namn, e-postadress och ger ditt samtycke till namnpublicering på webbplatsen.
  3. Du får en bekräftelse på din donation.
  4. Grattis! Du eller gåvans mottagare har nu en namngiven pipa på den orgel som ska byggas i Musikhuset.
Du kan även donera direkt på kontot hos Stiftelsen Musikhuset i Helsingfors:

Mottagare: Helsingin Musiikkitalon säätiö
Bankgiro: FI03 5541 2820 0125 66
Skriv “Donation. Musikhusets orgelprojekt” eller namnet på den pipa du har valt i meddelandefältet.