Mixtur

Klangen av ett flertal pipor som ljuder samtidigt. Orgelns vanligast förekommande flerkoriga orgelstämma, praktfull och klar. Bland dessa finns även solostämmor, där man genom de tillsammans klingande intervallerna får olika klangfärger.

500 €

Du kan även donera direkt på kontot hos Stiftelsen Musikhuset i Helsingfors:

Mottagare: Helsingin Musiikkitalon säätiö
Bankgiro: FI03 5541 2820 0125 66
Skriv “Donation. Musikhusets orgelprojekt” eller namnet på den pipa du har valt i meddelandefältet.