Stor principal

Orgelns huvudstämma, som inte efterliknar andra instrument. Bland dessa finns låga och höga stämmor, piporna är öppna och cylindriska.

Så här deltar du
  1. Efter knappklicket förs du vidare till nätbanken, via vilken donerar din valda orgelpipa.
  2. Efter betalningen blir du tillfrågad om namn, e-postadress och ger ditt samtycke till namnpublicering på webbplatsen.
  3. Du får en bekräftelse på din donation.
  4. Grattis! Du eller gåvans mottagare har nu en namngiven pipa på den orgel som ska byggas i Musikhuset.
Du kan även donera direkt på kontot hos Stiftelsen Musikhuset i Helsingfors:

Mottagare: Helsingin Musiikkitalon säätiö
Bankgiro: FI03 5541 2820 0125 66
Skriv “Donation. Musikhusets orgelprojekt” eller namnet på den pipa du har valt i meddelandefältet.