Suuri posaune

Ääni syntyy pillin sisällä oleva kielen värähdellessä samaan tapaan kuten esim. klarinetin suukappaleen lehti. Erilaisilla kaikutorvilla saadaan kielipillien äänen väriä muokattua muistuttamaan pasuunan, trumpertin tai oboen ääntä.

1000,00